Zachodniopomorskie Centrum Psychologii Sądowej i Detektywistyki
grafika
Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się

Psychologia sądowa to analiza psychologiczna sytuacji człowieka w fazie dochodzenia, aresztowania lub wyrokowania sądowego. W zakresie naszych usług pozostaje zbieranie, badanie i przedstawianie dowodów do celów sądowych lub w celu ułatwienia podejmowania decyzji prawnych dla osób zainteresowanych. Wykorzystujemy prawa i metody różnych nauk do rozwiązywania problemów ludzkich w zakresie prawa karnego lub cywilnego. W zakresie psychologii opieramy się na dorobku psychologii ogólnej, rozwojowej, wychowawczej, społecznej i klinicznej. Zajmujemy się także oceną zachowań aspołecznych i antyspołecznych. Oferujemy analizę złożonych w toku postępowań zeznań i wyjaśnień, analizę zebranych dowodów. Wykonujemy ekspertyzy dla potrzeb stron zainteresowanych. Proponujemy uslugi z zakresu informatyki śledczej, odzyskiwania danych i zabezpieczeń komputerowych. Przeprowadzamy testy i badania określające osobowość, cechy charakteru, predyspozycji do wypełniania ról społecznych, przywiązania, związków emocjonalnych i więzi rodzinnych. Zapraszamy do skorzystania z postępowań mediacyjnych, jak również polubownego rozwiązywania konfliktów. Pozyskujemy także informacje służące kontaktom gospodarczym, wraz z usługami tajemniczych klientów. 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się
Debug toolbar