Kontakt
grafika
Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM SZKOLEŃ I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM PSYCHOLOGII SĄDOWEJ I DETEKTYWISTYKI
ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM POŚREDNICTWA I DORADZTWA ZAWODOWEGO
ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM TERAPII I AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 19a/6

tel. / fax +94 35 234 75, tel. kom. 502257571, 661320615

www.zachodniopomorskie.edu.pl            www.zachodniopomorskie.com.pl

Sekretariat: 

Księgowość: 

 

Dział szkoleń i wspierania przedsiębiorczości: 

Dział pośrednictwa i doradztwa zawodowego: 

Dział psychologii sądowej i detektywistyki: 

Dział terapii i aktywizacji społecznej: NIP: 671-118-30-09

Regon: 330536363

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr wpisu 15692

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez
Starostę Kołobrzeskiego nr wpisu 58

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie nr wpisu 2.32/00002/2008

Wpis do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie nr wpisu 5669

Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się
Debug toolbar