zcsiwp.jpg
zcpsid.jpg
zcpodz.jpg
zctias.jpg
Trener umiejętności społecznych TUS SST - szkolenie certyfikacyjne TORUŃ

Zapraszamy na szkolenie na szkolenie certyfikacyjne Trener umiejętności społecznych TUS SST do Torunia 14/15.12.2019 r. 

Szkolenie trwa dwa dni - 1 dzień w godz. 9.00 - 18.00 i 2 dzień w godz. 9.00 - 16.00 (18 godzin szkoleniowych). Poza dawką wiedzy, przede wszystkim to warsztat praktyczny - ćwiczeniowy. Uczestnicy pracują z podręcznikiem metody, kartami pracy, kartami emocji, budują historie społeczne i historie komiksowe, ćwiczą na kręgach bliskości - czyli wykonują wszystko to, co potem w swej pracy. Rozważamy konkretne przypadki osób, z którymi pracują Uczestnicy szkolenia - dzięki temu warsztat ma wymiar bardzo praktyczny.
 
 
Szkolenie jest skierowane do osób z wykształceniem kierunkowym (psychologia, socjologia, pedagogika, nauczyciel, pracownik socjalny, terapeuta, logopeda, asystent rodziny itp.). Wskazujemy także na 6-miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcjami społecznymi. Wykształcenie i doświadczenie pozwala na bardzo szerokie zastosowanie metody, jak i certyfikatu, który otrzymują Uczestnicy.
 
Na koniec szkolenia każda z osób otrzymuje świadectwo zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej (jesteśmy Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego) oraz ozdobny certyfikat trenera umiejętności społecznej TUS SST, uprawniającym do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z dysfunkcjami społecznymi (os. z niepełnosprawnościami - z niepełn. intelektualną, z Zespołem Downa, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z Zespołem Aspergera, zaburzeniami i chorobami psychicznymi, "trudną" młodzieżą, młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznych, os. długotrwale bezrobotnymi). Certyfikat umożliwia podejmowanie wielu zajęć zawodowych na wielu płaszczyznach. Program szkolenia zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Pracy z 2005 r. (z późn. zm.) w sprawie prowadzenia specjalistyczych usług opiekuńczych oraz z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2010 r. (z późn. zm.) w sprawie prowadzenia środowiskowych domów samopomocy. Szkolenie wychodzi naprzeciw nowym przepisom Ministerstwa Edukacji dot. podstawy programowej nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 
Z certyfikowanych trenerów tworzymy ogólnopolską sieć - w której będziemy wymieniać się doświadczeniem, wspierać nawzajem, informować o zleceniach, przetargach i konkursach na prowadzenie TUS, przekazywać kontakty.
 
Cena szkolenia to 1600 zł brutto/os. - jeśli jesteś związana/y z edukacją, org. pozarządową lub ośrodkiem integracji społecznej wówczas rabatujemy tę cenę o 10% (prosimy jedynie o potwierdzenie Twojego prawa do ulgi - zaświadczenie z miejsca pracy, o dostarczenie do rozpoczęcia warsztatu lub bezpośrednio na szkolenie) - cena wówczas to tylko 1440 zł brutto/os. A jeśli brałaś/eś już udział w naszym szkoleniu - cena specjalnie dla Ciebie to jedynie 1300 zł brutto/os. W przypadku jednorazowego zgłoszenia 3 lub więcej osób - każda z nich opłaca szkolenie w wysokości 1300 zł brutto/os.
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje imienną - lub wystawioną na wskazanego nabywcę - fakturę.
  
W cenie zawiera się usługa trenerska, materiały szkoleniowe - podręcznik, karty pracy i karty emocji, wydanie świadectwa MEN oraz ozdobnego certyfikatu. Cena nie obejmuje zakwaterowanie i wyżywienia Uczestników. Po zakończeniu szkolenia będziecie Państwo co jakiś czas otrzymywać od nas dodatkowe karty pracy, materiały, informacje etc.
 
 
 
 

Program szkolenia

1.

Metoda treningów umiejętności społecznych

2.

Cele treningów umiejętności społecznych

3.

Role treningów umiejętności społecznych

4

Podstawowe techniki i narzędzia treningów umiejętności społecznych

5

Przygotowanie treningów umiejętności społecznych – obszary pracy

6

Komunikowanie z uczestnikiem – określenie i wybór płaszczyzn komunikowania

7

Zasoby i potencjał uczestnika – możliwości wykorzystania

8

Kształtowanie motywacji uczestnika do zachowań akceptowanych przez otoczenie

9

Kształtowanie nawyków celowej aktywności uczestnika

10

Trening percepcji społecznej

11

Trening podejmowania roli innych ludzi

12

Trening analizowania sytuacji społecznej

13

Trening autoprezentacji, komunikowania werbalnego i pozawerbalnego

14

Modelowa struktura treningów umiejętności społecznych

15

Standardy pracy trenera treningów umiejętności społecznych

Jeśli jesteś zainteresowana/y udziałem w tym szkoleniu - wystarczy, abyś pobrał/a załączoną kartę zgłoszenia uczestnictwa, wydrukował ją, wypełnił czytelnie drukowanymi literami, przesłał faksem lub emailem do nas: szkolenia@zachodniopomorskie.edu.pl

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości - zadzwoń tel. 502257571

Liczba miejsc ograniczona do 20, liczą się tylko opłacone w terminie zgłoszenia.

Lokalizacja
MIEJSCE: Toruń, Hotel MERCURE CENTRUM****, ul. Kraszewskiego 1/3
Lokalizacja
Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się